Εκτέλεση Συνταγών

Η Εκτέλεση συνταγών πραγμοτοποιούμαι όταν θέλουμε να οριστικοποιήσουμε - πραγματοποιήσουμε την χορήγηση των σκευασμάτων στους ασθενείς. Για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία επιλέγουμε από το υποσύστημα του φαρμακείου, από το μενού Εκτέλεση συνταγών την Επιλεκτική εκτέλεση συνταγών Στη φόρμα που εμφανίζεται επιλέγουμε το διάστημα που θέλουμε να εκτελέσουμε. Επιλέγουμε τους ασθενείς των οποίων τις συνταγές θέλουμε να εκτελέσουμε. Τσεκάρουμε τη χορήγηση και το Δελτίο Ανάλωσης και πιέζουμε Εκτέλεση. Περιμένουμε μέχρι να τελειώσει η εκτέλεση. Αν έχουμε κάνει κάποιο λάθος μπορούμε να διακόψουμε την εκτέλεση ανά πάσα στιγμή. Η εφαρμογή θα μας ενημερώσει όταν τελειώσει η διαδικασία εκτέλεσης. Αποτέλεσμα της εργασίας είναι η ενημέρωσης της καρτέλας χορηγήσεων στον Ιατρικό Φάκελο, με τα σκευάσματα της συνταγής, Όπως και η δημιουργία δελτίων ανάλωσης στις Κινήσεις Φαρμακείου. Αν δούμε τις λεπτομέρειες ενός δελτίου βλέπουμε τα σκευάσματα της συγκεκριμένης ημέρας, όποια σκευάσματα δηλαδή είδαμε και στον Ιατρικό Φάκελο για την συγκεκριμένη ημέρα.

Τα διαστήματα εκτέλεσης είναι καθαρά στην κρίση της κλινικής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν οριστικοποιηθεί οι αλλαγές στις συνταγές των ασθενών. Επίσης θα πρέπει να προσέχει ο χρήστης - φαρμακοποιός τα διαστήματα εκτέλεσης. Αν είναι επιλεγμένη η επιλογή "Έλεγχος ύπαρξης Δ.Α (Δελτίου Ανάλωσης)", για όποιο ασθενή ο μηχανισμός βρει δελτίο ανάλωσης στο επιλεγμένο διάστημα, προσπερνά τον ασθενή και δεν εκτελεί καμία μέρα. Αν για παράδειγμα επιλέξουμε το διάστημα από 15/2/2016 έως 21/2/2016 και ο ασθενής "ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ" έχει δελτίο ανάλωσης στις 17/2/2016, ο μηχανισμός θα προσπεράσει τον ασθενή και δεν θα εκτελέσει τις συνταγές του για όλο το διάστημα. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί με την τυποποίηση των διαστημάτων εκτέλεσης, πχ κάθε δευτέρα για όλη την προηγούμενη εβδομάδα, ή με το ξε-τσεκάρισμα του Ελέγχου ύπαρξης. Σε καμία περίπτωση, δεν δημιουργούνται πάνω από μια εγγραφές ανά σκεύασμα ανά ημέρα.