Ακύρωση Εκτέλεσης Συνταγών

Η Ακύρωση Εκτέλεσης συνταγών, σαν διαδικασία, είναι ακριβώς η ίδια σαν την Εκτέλεση. Επιλέγουμε δηλαδή διάστημα, μέσα στο οποίο υπάρχουν εκτελεσμένες συνταγές-δελτία ανάλωσης.

Για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία επιλέγουμε από το μενού Φαρμακείο -> Εκτέλεση Συνταγών -> Ακύρωση Εκτέλεσης Συνταγών Στη φόρμα που θα ανοίξει, επιλέγουμε το διάστημα για το οποίο θέλουμε να ακυρώσουμε συνταγές. και επιλέγουμε Περιστατικά, για να δούμε τα περιστατικά τα οποία έχουν εκτελεσμένες συνταγές στο επιλεγμένο διάστημα. Από τη λίστα με τα περιστατικά, επιλέγουμε τους ασθενείς για των οποίων τις συνταγές θέλουμε να ακυρώσουμε και πιέζουμε Ακύρωση. Όταν οι συνταγές ακυρωθούν, η εφαρμογή μας ενημερώνει για την επιτυχή εκτέλεση της εργασίας.