Κινήσεις Φαρμακείου

Οι κινήσεις φαρμακείου περιλαμβάνουν όλες εκείνες τις κινήσεις που πραγματοποιεί ο φαρμακοποιός και έχουν αντίκτυπο στο απόθεμα του φαρμακείου, όπως είναι τα δελτία αποστολής προμηθευτή, οι ενδοδιακινήσεις, τα δελτία ανάλωσης ασθενών και οι απογραφές.

Προβολή

Από το μενού Φαρμακείο επιλέγουμε τις Κινήσεις Φαρμακείου. Στη φόρμα που ανοίγει εμφανίζεται η λίστα με τις κινήσεις που έχουν σημερινή ημερομηνία. Για να επεξεργαστούμε μια κίνηση κάνουμε διπλό κλικ ή την επιλέγουμε και πιέζουμε το κουμπί επεξεργασία.

Αναζήτηση

Για να αναζητήσουμε μία κίνηση ή περισσότερες, που δεν εμφανίζονται στη λίστα, χρησιμοποιούμε το κουμπί Φίλτρα. Στο παράθυρο που εμφανίζεται εισάγουμε τη συνθήκη ή τις συνθήκες (μπορούμε να βάλουμε περισσότερες από μία) αναζήτησης και πατάμε Επικύρωση.

Στο παρακάτω παράδειγμα κάνουμε αναζήτηση των κινήσεων με ημερομηνία μέσα στον Ιανουάριο του 2016.

Για να φιλτράρουμε περαιτέρω τις κινήσεις που εμφανίζονται στη λίστα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την γραμμή αναζήτησης. Στο παρακάτω παράδειγμα φιλτράρουμε τις κινήσεις με βάση το κύκλωμα(Κινήσεις Ασθενών) και το ονοματεπώνυμο του συναλλασσόμενου (όλοι οι συναλλασσόμενοι το όνομα των οποίων ξεκινά από Παπ%)

Δημιουργία Νέας Κίνησης

Για να δημιουργήσουμε νέα κίνηση πιέζουμε το κουμπί Νέα Εγγραφή.

Στα στοιχεία της κίνησης επιλέγουμε την ημερομηνία και τη σειρά ανάλογα με την κίνηση που θέλουμε να καταχωρήσουμε. Τα στοιχεία συναλλασσόμενων διαμορφώνονται ανάλογα μετά την επιλογή της σειράς. Π.χ σε μία ενδοδιακίνηση, όπως φαίνεται παρακάτω, συμπληρώνουμε το Τμήμα και τον Αποθ. Χώρο προς τον οποίο θα γίνει η κίνηση, καθώς επίσης και τον υπεύθυνο του τμήματος. Ενώ σε ένα δελτίο αποστολής συμπληρώνουμε μόνο τον προμηθευτή. Για να προσθέσουμε τα σκευάσματα/αναλώσιμα της κίνησης πατάμε το συν και αναζητάμε το σκεύασμα/αναλώσιμο είτε με τον κωδικό είτε με το barcode είτε με την περιγραφή. Στη συνέχεια δηλώνουμε την ποσότητα σε συσκευασίες ή δόσεις και πατάμε επικύρωση. Οι στήλες με τις τιμές ενημερώνονται αυτόματα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της σειράς.

Στην καρτέλα Κινήσεις Αποθήκης φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο η κίνηση επηρεάζει το απόθεμα του φαρμακείου. Βλέπουμε δλδ αν η κίνηση πραγματοποιεί εισαγωγή ή εξαγωγή από την αποθήκη.

Επανυπολογισμός Εγγραφών

Ο επανυπολογισμός εγγραφών είναι μία λειτουργία η οποία εκτελείται όταν θέλουμε να επανυπολογίσουμε τις τιμές σε κάποιες κινήσεις φαρμακείου.

Συνήθως εκτελείται στα δελτία ανάλωσης ασθενών όταν έχει προκύψει αλλαγή τιμής σε κάποιο ή κάποια σκευάσματα. Σ' αυτές τις περιπτώσεις αντί να ακυρώσουμε την εκτέλεση των συνταγών και να επανεκτελέσουμε (που είναι πιο χρονοβόρο) εκτελούμε τον επανυπολογισμό.

Η διαδικασία είναι η εξής: • Αφού αναζητήσουμε τα δελτία για τα οποία ενδιαφερόμαστε (με τον τρόπο που περιγράψαμε στην παράγραφο αναζήτηση) κάνουμε κλικ πάνω σε ένα από αυτά και στη συνέχεια πατώντας Ctrl + A τα επιλέγουμε όλα. • Στη συνέχεια πίεζουμε το κουμπί Ενέργειες στα δεξιά και επιλέγουμε "Επαναυπολογισμός Εγγραφών". Μόλις η διαδικασία ολοκληρωθεί όλες οι χρεώσεις στα επιλεγμένα δελτία εχουν ενημερωθεί με τις τρέχουσες τιμές.

Απογραφές

Ετήσια Απογραφή

Η απογραφή είναι η κίνηση που πραγματοποιείται κατά την ενάρξη λειτουργίας της κλινικής και στο τέλος κάθε έτους.

Για τη δημιουργία μιας κίνησης απογραφής ακολουθούμε τα βήματα που αναφέραμε στην προηγούμενη παράγραφο. Στα στοιχεία της κίνησης, στο πεδίο "Σειρά" επιλέγουμε την "Απογραφή". Η κίνηση απογραφής ουσιαστικά δημιουργεί μία κίνηση εισαγωγής στην αποθήκη.

Προσοχή: Η ημερομηνία της κίνησης θα πρέπει να είναι μια ημερομηνία του νέου έτους. Για παράδειγμα, αν η καταγραφή της αποθήκης γίνει στις 31/12/2015 η ετήσια απογραφή θα πρέπει να περαστεί με ημερομηνία 1/1/2016 όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Τυπική Απογραφή

Η τυπική απογραφή είναι μία κίνηση απογραφής που πραγματοποιείται μέσα στο έτος για να επιτευχθεί ο ισοσκελισμός της αποθήκης. Χρησιμοποιείται δηλαδή στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το πραγματικό απόθεμα δε συμφωνεί με αυτό που εμφανίζει η εφαρμογή (π.χ. λόγω λανθασμένου χειρισμού ή λόγω ελλιπούς καταχώρησης των κινήσεων φαρμακείου).

Για τη δημιουργία μιας τυπικής απογραφής ακολουθούμε τα βήματα που αναφέραμε προηγουμένως για τη δημιουργία μιας κίνησης φαρμακείου. Στα στοιχεία της κίνησης, στο πεδίο "Σειρά" επιλέγουμε την "Τυπική Απογραφή". Η κίνηση τυπικής απογραφής από μόνη της δεν έχει αντίκτυπο στην αποθήκη γι αυτό και το επόμενο βήμα μετά την καταχώρηση της είναι να εκτελέσουμε τη λειτουργία του ισοσκελισμού της αποθήκης. Από το μενού Φαρμακείο --> Κινήσεις Αποθέματος επιλέγουμε "Ισοσκελισμός Αποθέματος". Στη φόρμα που ανοίγει, πρώτα επιλέγουμε από το αντίστοιχο κουμπί την κίνηση τυπικής απογραφής που έχουμε καταχωρήσει, στη συνέχεια δηλώνουμε τη σειρά που θα χρησιμοποιηθεί για τις εισαγωγές καθώς και τη σειρά για τις εξαγωγές και τέλος κάνουμε κλικ στο κουμπί "Δεδομένα". Στη λίστα που εμφανίζεται με τα σκευάσματα, η στήλη "Τυπική" εμφανίζει τις ποσότητες που έχουν δηλωθεί στην κίνηση τυπικής απογραφής, η στήλη "Τρέχων" αντιστοιχεί στο τρέχων υπόλοιπο της εφαρμογής ενώ η στήλη "Μεταβολή" δηλώνει τη μεταβολή(εισαγωγή ή εξαγωγή) που θα πραγματοποιηθεί κατά την εκτέλεση της διαδικασίας.

Όταν η μεταβολή είναι θετική θα πραγματοποιηθεί εισαγωγή της αντίστοιχης ποσότητας στην αποθήκη ενώ όταν είναι αρνητική, εξαγωγή από την αποθήκη. Η διαδικασία ολοκληρώνεται πατώντας το κουμπί "Εκτέλεση".