Γενικά


Στο παρόν τεκμηριωμένο υλικό σας περιγράφουμε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για την ορθή λειτουργία του λογισμικού Medicalinfo Clinc.

Η βιβλιοθήκη τεκμηρίωσης εμπλουτίζετε συνεχώς με νέα κείμενα. Μπορείτε να πλοηγηθήτε σε συγκεκριμένο θέμα κάνοντας χρήση του μενού στα αριστερά.

τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης: 01/08/2017 - Παραμετροποίηση εξετάσεων