Εισαγωγή


Για να γίνει εισαγωγή στην εφαρμογή θα πρέπει στην οθόνη εισαγωγής να πληκτρολογήσουμε τα στοιχεία ενός χρήστη.


Η αρχική οθόνη περιέχει το Μενού της εφαρμογής όπως και κάποιες "οθόνες" για γρήγορες πληροφορίες που αφορούν Εγκρίσεις προς λήξη, Εισιτήρια - Εξιτήρια και αλλαγές σε φάρμακα. Το μενού της εφαρμογής είναι δομημένο με τη μορφή "κορδέλας" (Ribbon) και είναι χωρισμένο σε θεματικές ενότητες.


To μενού Εισαγωγή είναι το ποιο βασικό μενού της εφαρμογής.

Η εφαρμογή είναι δομημένη γύρω από την έννοια του περιστατικού - νοσηλεία. Ο ασθενής εισέρχεται στην κλινική, λαμβάνει υπηρεσίες (εξετάσεις-θεραπείες-φάρμακα-λοιπές υπηρεσίες) Με την εξαγωγή λήγει το περιστατικό. Αν υπάρχει ενεργό περιστατικό του ασθενή, δεν μπορεί να δημιουργηθεί νέο.

Η εφαρμογή είναι χωρισμένη στα βασικά υποσυστήματα που τυπικά αποτελούν τον ηλεκτρονικό φάκελο μιας νοσηλείας:

  1. Το γραφείο κίνησης, που περιέχει τα δημογραφικά στοιχεία του ασθενή, στοιχεία ασφαλιστικών φορέων, στοιχεία συγγενών – συνοδών, στοιχεία δωματίου – θέσης. Υπάρχει μια πλειάδα εκτυπώσεων για τις καθημερινές ανάγκες του γραφείου κίνησης.
  2. Τον ιατρικό φάκελο, που περιέχει πληροφορίες για τις διαγνώσεις, τον προγραμματισμό των φαρμάκων, εξετάσεων, θεραπειών, τα φάρμακα, τις εξετάσεις και τις θεραπείες που έχει κάνει ο ασθενής όπως και μία γεννήτρια αξιολογήσεων με ιστορικό αυτών.
  3. Τον νοσηλευτικό φάκελο, που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των οδηγιών των ιατρών, το θερμομετρικό διάγραμμα, και την νοσηλευτική λογοδοσία.
  4. Τον οικονομικό φάκελο, που περιλαμβάνει τη λίστα των χρεώσεων, τις χρεώσεις ΕΔΑΠΥ που αφορούν το περιστατικό, και τις συγκεντρωτικές χρεώσεις.
  5. Το φαρμακείο – Αποθήκη, που περιλαμβάνει μηχανισμούς για την διαχείριση της αποθήκης φαρμάκων και λοιπού υγειονομικού υλικού όπως και των τροφίμων που διαχειρίζεται η κλινική.