Γραφείο Κίνησης


Το γραφείο κίνησης είναι το πρώτο βήμα για την πλήρη καταχώρηση του φακέλου του ασθενούς στην εφαρμογή.

Ξεκινώντας η φόρμα, εμφανίζονται τα ενεργά περιστατικά. Οι ασθενείς δηλαδή που έχουν ενεργή νοσηλεία. Για να δούμε όλες τις νοσηλείες, θα πρέπει να πιέσουμε το πλήκτρο «Όλες οι Νοσηλείες» που βρίσκετε στα πλήκτρα ενεργειών.

Για να αναζητήσουμε συγκεκριμένη νοσηλεία ή ομάδα νοσηλειών θα χρησιμοποιήσουμε τη γραμμή φίλτρων – γραμμή αναζήτησης. Εκεί θα εισάγουμε τα κριτήρια αναζήτησης σε όσα πεδία θέλουμε. Μετά την εισαγωγή κάποιου κριτήριου αναζήτησης, θα το δούμε στη μπάρα κριτηρίων.

Πατώντας το (Χ), ακυρώνεται το κριτήριο και εμφανίζονται ξανά όλες οι εγγραφές. Πατώντας το βελάκι μπορούμε να ανακτήσουμε τα 10 τελευταία κριτήρια που έχουμε εισάγει. Με το πλήκτρο "Ανανέωση", ανανεώνουμε τη λίστα των εγγραφών. Με το πλήκτρο "Εκτύπωση", εκτυπώνουμε τη λίστα των εγγραφών. Ο μηχανισμός εκτυπώνει ακριβώς ότι υπάρχει στην οθόνη. Με το πλήκρο "Εξαγωγή" εξάγουμε την λίστα σε xls.


Νέα Νοσηλεία

Στοιχεία Περιστατικού

Πατώντας το πλήκτρο "Νέα Εγγραφή", ξεκινάει η διαδικασία εισαγωγής νέας νοσηλείας στην εφαρμογή. Αλλάζει η φόρμα και περνάει σε κατάσταση εισαγωγής. Η πρώτη καρτέλα είναι τα στοιχεία του περιστατικού - νοσηλείας. Εδώ εισάγουμε ημερομηνίες εισόδου - εξόδου, τύπο νοσηλείας, θεράπων ιατρό κτλ. Τα πεδία με έντονη ετικέτα, μαύρη ή μπλε, είναι τα απαραίτητα πεδία για να γίνει η καταχώρηση της εγγραφής. Τα πεδία με μπλε ετικέτα, είναι πεδία που η τιμή τους προέρχεται από μια λίστα επιλογών. Για να κάνουμε αναζήτηση σε αυτά μπορούμε να γράψουμε τα πρώτα γράμματα της εγγραφής που ψάχνουμε. Αν δεν μπορούμε να βρούμε την εγγραφή που ψάχνουμε, δεν υπάρχει στη λίστα επιλογών, τότε μπορούμε πατώντας στην μπλε ετικέτα, ο κέρσορας-δείκτης του ποντικιού γίνεται «χεράκι», να ανοίξουμε τη λίστα επιλογών και να προσθέσουμε την εγγραφή που μας λείπει.


Στοιχεία Ασθενή

Όταν κάνουμε νέα νοσηλεία, ανεξάρτητα αν είναι νέος ο ασθενής ή επανεισαγωγή, η πιο ασφαλής κίνηση είναι να κάνουμε πρώτα αναζήτηση αν υπάρχει η καρτέλα του ασθενή, τα δημογραφικά στοιχεία του, περασμένη ήδη στην εφαρμογή. Αυτό το πετυχαίνουμε πληκτρολογώντας τα πρώτα 3-4 γράμματα του ονοματεπώνυμού του ασθενή στο πεδίο «Ονοματεπώνυμο» στην καρτέλα «Στοιχεία Ασθενή» και έπειτα πατάμε Enter ή το πλήκτρο με τις τρεις τελείες. Θα εμφανιστεί ένας διάλογος επιλογής στοιχείων ασθενή σύμφωνα με τα γράμματα που έχουμε εισάγει. Αν δούμε τον ασθενή που επιθυμούμε, τον επιλέγουμε είτε με διπλό κλικ του ποντικιού είτε με επιλογή και πιέζοντας το πλήκτρο «Επιλογή». Με το πλήκτρο «Ακύρωση» κλείνουμε τη φόρμα επιλογής ασθενή. Με την "επικύρωση", τα στοιχεία του ασθενή "έρχονται" στη φόρμα του περιστατικού. Αν δεν υπάρχει ο ασθενής στη λίστα, τότε πατώντας το πλήκτρο "Νέος Ασθενής", ανοίγει η φόρμα των ασθενών και ξεκινάμε τη διαδικασία εισαγωγής των στοιχείων του ασθενή. Για τα στοιχεία του ασθενή ισχύει ότι και για τα στοιχεία του περιστατικού. Τα πεδία με έντονη μπλε ή μαύρη ετικέτα είναι τα απαραίτητα, ενώ τα μπλε είναι λίστες επιλογών. Συμπληρώνουμε τα δημογραφικά και αφού τελειώσουμε βάζουμε και τα στοιχεία των ασφαλιστικών φορέων.

Στοιχεία Ασφαλιστικών Φορέων

Θα πρέπει ένας μόνο φορέας να είναι ο κύριος. Μπορούμε να εισάγουμε και δεύτερο σε περίπτωση ιδιωτικής ασφάλισης. Προσοχή θα πρέπει να δείξουμε σε περίπτωση που ο ασθενής είναι Ευρωπαίος ασφαλισμένος. Σ' αυτή τη περίπτωση εκτός από τον "Φορέα" που είναι ο ΕΟΠΥΥ και τον τύπο φορέα, που θα είναι ο φορέας εξωτερικού από την λίστα των φορέων του ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να συμπληρώσουμε και τα υπόλοιπα στοιχεία με τα στοιχεία τις κάρτας του ασφαλισμένου. Στοιχεία Ευρωπαίου ασφαλισμένου.

Διαγνώσεις - ΚΕΝ - Πράξεις

Για τις διαγνώσεις του περιστατικού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε το ICD-10 είτε διαγνώσεις τις κλινικής. Θα πρέπει απαραίτητα όμως μία διάγνωση, ες επί το πλείστων η κύρια, να είναι διάγνωση από το ICD-10. Πεδία διαγνώσεων έχουμε τα: κύρια διάγνωση, δευτερεύουσα και δευτερεύουσες διαγνώσεις. Η ετικέτες της κύριας και της δευτερεύουσας είναι παραμετροποιήσιμες μέσα πό την εφαρμογή. Για την αναζήτηση των διαγνώσεων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον κωδικό, την ονομασία, Αναζήτηση με κωδικό Αναζήτηση με περιγραφή.

από την επιλογή διαγνώσεων έχουμε τις συνήθεις διαγνώσεις, διαγνώσεις που έχουμε επιλέξει από το ICD σαν πιο συχνά χρησιμοποιούμενες,

Το ICD στην πλήρη του μορφή.

ή διαγνώσεις ορισμένες από την κλινική

Μπορούμε ακόμη να επιλέξουμε ταυτόχρονα όλη την ακολουθία διάγνωση - ΚΕΝ - ιατρική πράξη, με τη βοήθεια του οδηγού. γράφοντας σε οποιοδήποτε πεδίο μπορούμε, πατώντας το ENTER ή το πλήκτρο αναζήτησης (το πλήκτρο με τις τρεις τελείες), να αναζητήσουμε ICD - KEN ή ιατρική πράξη με βάση τον κωδικό ή την περιγραφή.

Αφού βρούμε και επιλέξουμε ICD πατώντας το πλήκτρο ΚΕΝ από ICD θα εμφανιστούν τα ΚΕΝ που είναι συνδεδεμένα με το ICD της επιλογής μας. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και για τις ιατρικές πράξεις. Μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση γνωρίζοντας έστω ένα στοιχείο της ακολουθίας. Γνωρίζοντας π.χ το ΚΕΝ που θέλουμε μπορούμε να βρούμε τα συνδεόμενα ICD και τις συνδεόμενες πράξεις. Ή γνωρίζοντας την πράξη να βρούμε το ΚΕΝ και από το ΚΕΝ να βρούμε τα ICD. Ο μηχανισμός της αναζήτησης δηλαδή λειτουργεί αμφίδρομα.

Νοσηλεία - Συνεδρίες

Στη συγκεκριμένη καρτέλα περνάμε τη νοσηλεία του ασθενή - δωμάτιο θέση - σε περίπτωση κλειστής νοσηλείας ή τις συνεδρίες σε περίπτωση ανοικτής.

Στη περίπτωση ανοικτής νοσηλείας, μετά την εισαγωγή της συνεδρίας και εφόσον έχουμε περάσει τον συνολικό αριθμό των συνεδριών, θα δούμε και τον αριθμό των συνεδριών που απομένει να γίνουν.