Ιατρικός Φάκελος

Ο Ιατρικός Φάκελος περιέχει όλη την «ιατρική πληροφορία» για ένα περιστατικό ενός ασθενή όπως «φαρμακευτική αγωγή», «εξετάσεις», «θεραπείες» κ.α.

Η πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο γίνεται μέσω του βασικού μενού Εισαγωγή
Επιλέγοντας τον Ιατρικό Φάκελο μας εμφανίζεται η λίστα με τις τρέχουσες νοσηλίες. Η προβολή και οι λειτουργίες της λιστας είναι ακριβώς η ίδια με αυτή του γραφείο κίνησης.

Η πληροφορία στον Ιατρικό Φάκελο χωρίζεται σε 7 μεγάλες κατηγορίες που στην εφαρμογή εμφανίζονται με τη μορφή TABS (καρτέλες) όπως φαίνονται στη παρακάτω εικόνα.