Νοσηλεία

H καρτέλα (tab) "Νοσηλεία" περιλαμβάνει την πληροφορία για τις κινήσεις του ασθενή μέσα στην κλινική κατα τη διάρκεια του περιστατικού του, π.χ. αλλαγή θέσης, δωματίου καθώς και τις χορηγήσεις σκευασμάτων, αναλωσίμων κ.α Περιλαμβάνει τις εξής υποκατηγορίες:

  1. Χορηγήσεις
  2. Εξετάσεις
  3. Θεραπείες
  4. Επεμβάσεις
  5. Έγγραφα - EMR