Χορηγήσεις

Στις "χορηγήσεις" ο χρήστης έχει την "πλήρη εικόνα" του τι πραγματικά έχει χορηγηθεί στο ασθενή.

Ας πάρουμε το παράδειγμα ότι ο ιατρός έχει δώσει μια συνταγή για τον ασθενή η οποία έχει περαστεί στην "φαρμακευτική αγωγή" του (δείτε το σχετικό κεφάλαιο στο manual). Ο ιατρός απλά έχει δώσει τη λίστα των φαρμάκων που πρέπει να πάρει ο ασθενής. Τα φάρμακα καταγράφονται ως πραγματικά χορηγηθέντα όταν ο φαρμακοποιός κάνει "Εκτέλεση συνταγών". Μετά την επιτυχή εκτέλεση συνταγών, στις "χορηγήσεις" θα εμφανιστούν εγγραφές για κάθε σκεύασμα της συνταγής όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Στο παράδειγμα μας υπήρχε μια συνταγή με δύο σκευάσματα "LYPROVIR F.C.TAB 250MG/TAB BTX14" και "LYRICA HARD CAPS BT 56x25MG (PVC/αλουμίνιο)*" και εκτελέστηκε για τις ημέρες 16-17-18 Φεβρουαρίου 2016. Η εφαρμογή δημιουργησε 6 εγγραφές στις χορηγήσεις, 3 για το κάθε σκεύασμα, μία για την κάθε μέρα χορήγησης.

Χορήγηση σκευάσματος ως έκτακτο.

Σε πολλές περιπτώσεις χορηγείται σε ένα ασθενή ένα σκεύασμα π.χ. ένα παυσίπονο ως έκτακτο δηλ. εκτός της συνταγής. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταχωρήσουμε το σκεύασμα ως έκτακτο όπως δείχνουν τα βήματα παρακάτω.