Αναλώσιμα

Για να καταχωρήσουμε ένα αναλώσιμο που χορηγήθηκε στον ασθενή ακολουθούμε τα βήματα που περιγράφονται στη παρακάτω εικόνα.