Εξετάσεις

Στις εξετάσεις ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να περάσει είτε "Πακέτα εξετάσεων" είτε απλές "εξετάσεις" ή ενα συνδυασμό των δύο.

Η διαδικασία είναι απλή. Ο χρήστης επιλέγει τα πακέτα ή τις εξετάσεις που θέλει και με τα πλήκτρα της φόρμας, όπως φαίνονται στην εικόνα, τις προσθαφαιρεί από τι λίστα με τις επιλογές του.