Θεραπείες

Στις θεραπείες ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να περάσει είτε "Πακέτα θεραπειών" είτε απλές "θεραπείες" ή ενα συνδυασμό των δύο.

Η διαδικασία είναι απλή. Ο χρήστης επιλέγει τα πακέτα ή τις θεραπείες που θέλει και με τα πλήκτρα της φόρμας, όπως φαίνονται στην παρακάτω εικόνα, τις προσθαφαιρεί από τι λίστα με τις επιλογές του.