Πλάνο Νοσηλείας

Το Πλάνο Νοσηλείας είναι το σχέδιο φροντίδας του ασθενή όπου καταγράφονται και αιτιολογούνται όλοι οι αναγκαίοι διαγνωστικοί και θεραπευτικοί χειρισμοί. Περιλαμβάνει τα εξής:

  1. Φαρμακευτική αγωγή
  2. Πλάνο Θεραπειών
  3. Πλάνο Εξετάσεων