Φαρμακευτική αγωγή

H Φαρμακευτική Αγωγή περιέχει την «συνταγή/ες» που ορίζει ο Ιατρός για το συγκεκριμένο περιστατικό ενός ασθενή. Στις περισσότερες περιπτώσεις θα υπάρχει μια μόνο συνταγή αλλά δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλες εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Προσθήκη φαρμακευτικής αγωγής σε περιστατικό

Προϋπόθεση για την δημιουργία συνταγής είναι να υπάρχει στο «Γραφείο Κίνησης» στο περιστατικό του ασθενή μια «Νοσηλεία» αλλιώς η εφαρμογή θα προειδοποιήσει για την παράλειψη της και δεν θα επιτρέψει την εισαγωγή της νέα συνταγής.

Η παρακάτω εικόνα περιγραφει τα βήματα δημιουργίας μιας νέας συνταγής.

Αλλαγές σε υπάρχουσα συνταγή

Για την επεξεργασία μιας συνταγής πρώτα την επιλέγουμε και ακολουθούμε τα βήματα που περιγράφουν οι παρακάτω εικόνες

Προσθήκη σκευάσματος σε μία συνταγή

Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να περάσουμε στη συνταγή το «LOWLIPID TABL 10x20MG». Το βρίσκουμε στη λίστα «Συνταγολόγιο» και το επιλέγουμε (κάνοντας κλικ πάνω του). Έπειτα πατώντας το πλήκτρο, όπως φαίνεται στη παρακάτω εικόνα, το προσθέτουμε στην συνταγή μας δεξιά (λίστα με τίτλο "Σκευάσματα Συνταγής").

Αφαίρεση σκευάσματος από συνταγή

Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να αφαιρέσουμε από τη συνταγή το «LOWLIPID TABL 10x20MG». Το βρίσκουμε και το επιλέγουμε (κάνοντας κλικ πάνω του) στη λίστα «Σκευάσματα Συνταγής» και πατώντας το πλήκτρο όπως φαίνεται στην εικόνα το σκεύασμα θα αφαιρεθεί από τα σκευάσματα της συνταγής μας.

Παύση στην χορήγηση ενός σκευάσματος που βρίσκεται σε μια συνταγή.

Εάν θέλουμε να σταματήσουμε τη χορήγηση ενός σκευάσματος της συνταγής με ημερομηνία διαφορετική της σημερινής τότε ακολουθούμε τη διαδικασία όπωςπεριγράφεται στη παρακάτω εικόνα. Διαφορετικά αν θέλουμε να κάνουμε παύση στη χορήγηση ενός σκευάσματος με σημερινή ημερομηνία τότε απλά τσεκάρουμε το "Stop" πλήκτρο όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα και η εφαρμογή θα ορίσει ως ημερομηνία παύσης τη σημερινή.

Όταν εμείς ορίζουμε την ημερομηνία παύσης αν επιλέξουμε π.χ. 22/11/2016 τότε ο ασθενής θα πάρει το σκεύασμα μέχρι ΚΑΙ την προηγούμενη ημέρα(21/11/2016) και όχι την 22/11/2016 .

Αλλαγή στη δοσολογία ή στο χρόνο που χορηγείται ένα σκεύασμα

Στην περίπτωση που θέλουμε να αλλάξουμε τη δοσολογία ή το χρόνο χορήγησης ενός σκευάσματος που χορηγείται ήδη στον ασθενή τότε η διαδικασία περιλαμβάνει 2 βήματα:

  1. Πρώτο και σημαντικότερο είναι να κάνουμε παύση την τρέχουσα εγγραφή για το σκεύασμα.
  2. Μετά δημιουργούμε μια νέα εγγραφή με το ίδιο σκεύασμα πατώντας το πλήκτρο copy. Η παρακάτω εικόνα περιγράφει τα παραπάνω βήματα.

    Στο παράδειγμα έχουμε το σκεύασμα "LOWLIPID TABL 10x20MG" και δίνουμε στον ασθενή 5 ταμπλέτες το μεσημέρι και 3 το βράδυ. Ο Ιατρός μας ζητά να αλλάξουμε τη δοσολογία και το χρόνο σε 1 ταμπλέτα το μεσημέρι και 1 το απόγευμα.

Διαχείριση φαρμακευτικής αγωγής ογκολογικών περιστατικών

Τα ογκολογικά περιστατικά λόγω της ιδιαιτερότητας που έχουν θα πρέπει να ακολουθήσετε μία διαφορετική διαδικασία δημιουργίας συνταγής από αυτή των υπόλοιπων περιστατικών. Ως επί το πλείστων τα ογκολογικά περιστατικά είναι νοσηλείες που δημιουργούνται και κλείνουν την ίδια ημέρα, οπότε η αντιμετώπιση τους είναι διαφορετική από αυτή των περιστατικών κλειστής νοσηλείας.

(1ο βήμα) Δημιουργία συνταγής

Στη περίπτωση νοσηλείας ογκολογικών περιστατικών ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

  1. Δημιουργούμε μία νέα συνταγή

  2. Χωρίς να προσθέσουμε κανένα φάρμακο καταχωρούμε την συνταγή μας.

  3. Η συνταγή μας πλέον είναι έτοιμη και όπως παρατηρείτε στη πράσινη περιοχή δεν υπάρχει κανένα σκεύασμα. (Κενή συνταγή)

για την ολοκλήρωση θα πρέπει να ακολουθήσετε και τα παρακάτω βήματα στη καρτέλα των χορηγήσεων

(2ο βήμα) Δημιουργία χορηγήσεων για ογκολογικά περιστατικά

Έχοντας δημιουργήσει την κενή συνταγή στο "Πλάνο Νοσηλείας" μεταβαίνουμε στη καρτέλα "Νοσηλεία" στις "Χορηγήσεις"

Στη συνέχεια στο πεδίο "Περίοδος" επιλέγουμε Όλα και προσθέτουμε τα φάρμακα του ασθενή ως έκτακτα.

Θα πρέπει να θυμάστε να ξετικάρετε στο πεδίο "Χρεώσιμο" τα σκευάσματα τα οποία περνάνε με έκπτωση 100% προς τον ΕΟΠΥΥ

Τέλος επικυρώνουμε την εγγραφή