Σύνοψη

Η Σύνοψη είναι μια λειτουργία της εφαρμογής η οποία δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να έχει μια εποπτική εικόνα των εξετάσεων και των ειδικών πράξεων στις οποίες έχει υποβληθεί ο ασθενής.

Είναι δηλαδή ένα εργαλείο που προσφέρει έναν άμεσο τρόπο να δούμε πως εξελίχθηκαν με την πάροδο του χρόνου οι τιμές των εξετάσεων και των ειδικών πράξεων του ασθενή.

Στο παρακάτω παράδειγμα βλέπουμε πως διακυμάνθηκαν οι τιμές των εργαστηριακών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο ασθενής κατά τη νοσηλεία του στην κλινική. Να επισημάνουμε εδώ ότι μόνο οι εξετάσεις που έχουν ως τύπο τη <<Μέτρηση>> εμφανίζονται στη σύνοψη και όχι οι απεικονιστικές.