Αλλαγή και ενημέρωση Δελτίων Φαρμάκων

Αλλαγή ημερομηνιών Δελτίου Φαρμάκων και ενημέρωση Κινήσεων

Τα βήματα που πρέπει να κάνουμε είναι τα εξής:

  1. Να ενημερώσουμε τα δελτία τιμών φαρμάκων με τις νέες ημερομηνίες
  2. Να ενημερώσουμε τις κινήσεις φαρμάκων ασθενών, με τις νέες πλέον τιμές.

Αναλυτικά.

Ενημέρωση δελτίου τιμών.

Ως παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε την περίπτωση του δελτίου τιμών της 18/12/2017

Μενού "Φαρμακείο" --> υπομενού "Παράμετροι Σκευασμάτων" --> επιλογή "Δελτία Τιμών"

Βρίσκουμε το δελτίο τιμών που μας ενδιαφέρει. Στην προκειμένη περίπτωση το δελτίο με ημερομηνία έναρξης 18/12/2017. Διορθώνουμε την ημερομηνία από σε 12/12/2017 Πηγαίνουμε στην προηγούμενη εγγραφή και διορθώνουμε την ημερομηνία Έως σε 11/12/2017 Οι εγγραφές θα πρέπει να είναι, δηλαδή έτσι

Επικυρώνουμε τις αλλαγές

Ενημέρωση Κινήσεων Αποθήκης.

Μενού "Φαρμακείο" --> επιλογή "Κινήσεις Φαρμάκων - Αναλωσίμων"

Από τα φίλτρα

επιλέγουμε νέα συνθήκη ως κύκλωμα επιλέγουμε τις κινήσεις ασθενών επιλέγουμε ξανά νέα συνθήκη και ως ημερομηνίες επιλέγουμε διάστημα μεταξύ 12/12/2017 και 18/12/2017

Επιλέγουμε μία εγγραφή από την λίστα και πιέζουμε τα πλήκτρα Ctrl + A (Control και Α) για να επιλέξουμε όλες τις εγγραφές.

Από τις ενέργειες επιλέγουμε τον Επαναυπολογισμό