Ποσοστά συμμετοχής ΕΟΠΥΥ

Αλλαγή ποσοστών συμμετοχής ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ

Για την αλλαγή των ποσοστών συμμετοχής που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ για τους ασφαλισμένους θα πρέπει να ακουλουθήσετε τα εξής βήματα:

Μενού "Συνεργάτες" --> υπομενού "Ασφαλιστικοί φορείς"

Στη συνέχεια επιλέγουμε τον φορέα που θέλουμε, στη περίπτωση της αλλαγής του νέου Κανονισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας του ΕΟΠΥΥ που ισχύει από 01/11/2018 η ενέργεια αφορά μόνο το ταμείο του ΟΓΑ. πάνω στην εικόνα έχει επισημανθεί η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε.

Επιλέγουμε το ταμείο ΟΓΑ, στη συνέχεια στο δεξί τμήμα της οθόνης που αναγράφονται οι ιδιότητες του ταμείου αλλάζουμε το πεδίο συμμετοχή (κόκκινο πλαίσιο), αφορά τη συμμετοχή εντός ΚΕΝ και η τιμή από 50 γίνεται 30

Στο πεδίο Συμμετοχή 2 (Πράσινο πλαίσιο) που αφορά τη συμμετοχή στο ημερήσιο νοσήλιο(Εκτός ΚΕΝ) η τιμή από 20 γίνεται 10.

Δεν χρειάζεται μετά τον αριθμό να βάλετε το χαρακτήρα "%"

Οι νέες τιμές στα πεδία του ΟΓΑ θα πρέπει να είναι Συμμετοχή 30 και Συμμετοχή 2 10 όπως στη παρακάτω εικόνα.

Στη συνέχεια επικυρώνουμε τις αλλαγές.