Εξετάσεις (Ιατρικός Φάκελος)

Λίστα εξετάσεων

Για τη καλύτερη διαχείριση των εξετάσεων εντός του λογισμικού Medicalinfo έχει δημιουργηθεί ξεχωριστός πίνακας όπου είναι συγκεντρωμένες όλες οι εξετάσεις μαζί. Η λίστα των εξετάσεων βρίσκεται στο Μενού "Ιατρικός Φάκελος", από εκεί επιλέγεται το υπομενού με τις εξετάσεις. Από αυτή τη προβολή μπορείτε να δημιουργήσετε μία νέα εξέταση ή να τροποποιήσετε / διαγράψετε μία υπάρχουσα.

Όπως παρατηρείτε στην αριστερή πλευρά βρίσκεται η λίστα με τις διαθέσιμες εξετάσεις και στην δεξιά πλευρά τα χαρακτηριστικά της επιλεγμένης εξέτασης. Εάν θέλουμε να δούμε τα στοιχεία μίας εξέτασης απλώς επιλέγουμε την εξέταση, στη δεξιά στήλη εμφανίζονται πλέον τα στοιχεία της εξέτασης που έχουμε επιλέξει.

Δημιουργία νέας εξέτασης

Η δημιουργία νέας εξέτασης είναι αρκετά απλή. Επιλέγουμε το πλήκτρο + στην αριστερή πλευρά επάνω από τη λίστα των εξετάσεων. επιλέγοντας τη δημιουργία νέας εξέτασης προστίθεται μία νέα γραμμή στο τέλος της λίστας και τα πεδία στη δεξιά στήλη είναι κενά. Για να είναι σωστή η εγγραφή και να μπορεί να γίνει η καταχώρηση θα πρέπει να υπάρχουν τα εξής στοιχεία συμπληρωμένα:

 • Κωδικός (πρόκειται για τον 9ψήφιο κωδικό του ΕΟΠΥΥ ή τον κωδικό που θέλει η κλινική αν δεν έχει σκοπό να τη χρεώσει προς τον ΕΟΠΥΥ).
 • Περιγραφή Η ονομασία της εξέτασης (πχ Κάλιο).
 • Μονάδα Μέτρησης Συμπληρώνουμε τη μονάδα μέτρησης που αφορά τη συγκεκριμένη εξέταση (πχ mmol/l).
 • Τύπος Αν η συγκεκριμένη εξέταση είναι "μέτρηση" ή "απεικόνιση" (η απεικόνιση χρησιμοποιείται όταν η εξέταση αφορά "Ακτινογραφίες, αξονικές, μαγνητικές, υπέρηχους κλπ").
 • Τιμή Η αξία της εξέτασης.

  Προσοχή, οι τιμές που εμφανίζονται στα διάφορα έγγραφα του ΕΟΠΥΥ ή τρίτων οργανισμών αναφέρονται στο 100% της αξίας ενώ ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει τους ιδιώτες πάροχους στο 80% της αξίας όσον αφορά τις μετρήσεις και 55% της αξίας όσον αφορά τις απεικονιστικές. Θα πρέπει λοιπόν να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν καταχωρείτε νέες εγγραφές.

Τα υπόλοιπα πεδία δεν είναι απαραίτητα για τη καταχώρηση, παραθέτουμε όμως την επεξήγηση για καθ' ένα από αυτά.

 • Ταξινόμηση Πεδίο το οποίο το συμπληρώνουμε όταν η εξέτασή μας συμπεριλαμβάνεται σε πακέτο εξετάσεων (πχ "Γενική Αίματος") και θέλουμε να εμφανίζονται οι εξετάσεις με συγκεκριμένη σειρά.
 • Κατηγορία Επιλέγουμε από λίστα τιμών την κατηγορία στην οποία ανήκει η εξέταση που προσθέσαμε (πχ Αιματολογικές).
 • Ομάδα Ομοίως πεδίο κατηγοριοποίησης.
 • Πόρισμα Επιλέγουμε το πρότυπο πορίσματος με το οποίο θα συνδέσουμε τη συγκεκριμένη εξέταση.
 • Τύπος αποτελέσματος Αν τα αποτελέσματα τις εξέτασης είναι σε αριθμητικές τιμές ή σε λίστα επιλογών.
 • Παράμετροι Στο συγκεκριμένο πεδίο καταχωρούμε τις τιμές που μπορούμε να επιλέξουμε αν στο πεδίο "Τύπος αποτελέσματος" έχουμε επιλέξει "λίστα Επιλογών". Όταν καταχωρούμε τις επιλογές ο διαχωρισμός γίνεται είτε με κόμμα είτε με enter (πχ επιλογή1, επιλογη2, επιλογή3, κλπ).
 • LIS Κωδικός Χ Τα συγκεκριμένα πεδία συμπληρώνονται όταν υπάρχει και το κύκλωμα σύνδεσης με αναλυτή.

Όταν έχουμε ολοκληρώσει την εγγραφή επιλέγουμε το πλήκτρο της καταχώρισης στο κάτω δεξί μέρος της εφαρμογής για να αποθηκευτεί η νέα εξέταση.

Τροποποίηση υπάρχουσας εξέτασης

Αν επιθυμούμε να αλλάξουμε κάποιο χαρακτηριστικό από μία εξέταση που υπάρχει ήδη μέσα στη λίστα των εξετάσεων τότε επιλέγουμε την ζητούμενη εξέταση και στη συνέχεια μεταβαίνουμε στο πεδίο και αλλάζουμε τη τιμή. (πχ αλλάζουμε την αξία της εξέτασης ή προσθέτουμε κάποιο χαρακτηριστικό σε κάποιο πεδίο που ήταν κενό). Τέλος επιλέγουμε την επικύρωση ώστε να αποθηκευτεί η αλλαγή που κάναμε.

Ενημέρωση του τιμοκαταλόγου ΕΟΠΥΥ

Για τις εξετάσεις που έχουμε προσθέσει και θέλουμε να τις υποβάλουμε προς τον ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να κάνουμε ακόμη ένα βήμα ώστε να ενημερωθεί και ο τιμοκατάλογος ΕΟΠΥΥ.

Για να ενημερωθεί ο τιμοκατάλογος του ΕΟΠΥΥ αφού τελειώσουμε με τις προσθήκες των νέων εξετάσεων ακολουθούμε τα εξής βήματα:

 • Μενού "Τιμολόγηση Περιστατικού"
 • Από το υπομενού "Παράμετροι Τιμολόγησης" στη λίστα επιλέγουμε "Τιμοκατάλογοι"
 • Στη λίστα που μας εμφανίζεται επιλέγουμε την εγγραφή του ΕΟΠΥΥ και είτε κάνουμε διπλό κλικ στην εγγραφή είτε αφού επιλέξουμε την εγγραφή πατάμε το κουμπί "επεξεργασία" που βρίσκεται στην δεξιά στήλη.

Εφόσον είμαστε στη καρτέλα του ΕΟΠΥΥ ακολουθούμε τη παρακάτω διαδικασία για να ενημερωθεί ο τιμοκατάλογος με τις νέες εξετάσεις που προσθέσαμε:

 • επιλέγουμε το κουμπί "Εισαγωγή Χρεώσεων"
 • στο παράθυρο που μας άνοιξε επιλέγουμε από τη "κατηγορία Χρεώσεις" τις "εξετάσεις"
 • στη συνέχεια τσεκάρουμε το checkbox που αναγράφει "Προς ΕΟΠΥΥ"
 • και πατάμε επικύρωση.

Ο μηχανισμός για να εισάγει τις εξετάσεις στο τιμοκατάλογο θα πρέπει απαραιτήτως να έχουμε συμπληρώσει κατά την δημιουργία των εξετάσεων τα πεδία των εξετάσεων Κωδικός και Τιμή Διαφορετικά δεν θα τα ενημερώσει. Δεδομένου πως στον ΕΟΠΥΥ αποστέλλονται μόνο οι εξετάσεις που έχουν 9ψήφιο κωδικό και τιμή.

Όταν τελειώσει η διαδικασία της εισαγωγής Επικυρώνουμε επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί στο κάτω δεξί μέρος της εφαρμογής.