Διαδικασία ενημέρωσης εξετάσεων

Σύμφωνα με την 16/5/2017 οδηγία του ΕΟΠΥΥ αλλάζει η κωδικοποίηση ή/και η περιγραφή των εξετάσεων. Για να είναι σε θέση να πραγματοποιηθεί η προσθήκη νέων εξετάσεων θα παραθέσουμε ένα παράδειγμα με βάση την παραπάνω οδηγία.

Για να είμαστε σε θέση να υποβάλουμε τον μήνα Ιούλιο και εφεξής τις εξετάσεις χωρίς πρόβλημα θα πρέπει να αλλάξουμε όλους τους κωδικούς των εξετάσεων σύμφωνα με τη παραπάνω οδηγία Το συγκεκριμένο έγγραφο έχει δύο στήλες τιμών, αυτή που λαμβάνετε εσείς υπόψη είναι η πρώτη "ΚΡΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗΣ"

Για το παράδειγμα μας θα χρησιμοποιήσουμε ένα κωδικό που μέχρι τώρα αφορούσε περισσότερες από μία εξέταση. (Ο κωδικός είναι ο 130000104 και αφορούσε τις εξετάσεις Κάλιο, Νάτριο, φώσφορο). Στιγμιότυπο από την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ σχετικά με τη παλιά και νέα κωδικοποίηση των εξετάσεων. Στο πορτοκαλί πλαίσιο είναι ο παλιός κωδικός και στο πράσινο πλαίσιο οι νέοι κωδικοί για κάθε επιμέρους εξέταση.Πλέον όπως παρατηρείτε και στην εικόνα η κάθε εξέταση θα έχει το δικός της κωδικό.

Κατά την υποβολή στον ΕΟΠΥΥ, όσον αφορά τις εξετάσεις, τα στοιχεία που στέλνονται είναι ο κωδικός και η τιμή της κάθε εξέτασης. Υπήρχαν εξετάσεις που χρησιμοποιούσαν τον ίδιο κωδικό αλλά διαφορετική περιγραφή (πχ Κάλιο, Νάτριο, Φώσφορος). Το πρόβλημα με την συγκεκριμένη πρακτική είναι πως το σύστημα του ΕΟΠΥΥ δεν μπορούσε να γνωρίζει ποια εξέταση πραγματοποιήθηκε δεδομένου πως και οι τρείς εξετάσεις είχαν τον ίδιο κωδικό.

Διαδικασία παραμετροποίησης

 1. Μεταβαίνουμε στο φάκελο των εξετάσεων: Μενού "Ιατρικός Φάκελος" --> "Εξετάσεις"

ΠΡΟΣΟΧΗ δεν αλλάζουμε τους κωδικούς στις υπάρχουσες εξετάσεις διότι συμμετέχουν σε περιστατικά πριν την αλλαγή και θα πρέπει να μείνουν ως έχουν.

 1. δημιουργούμε νέα εξέταση με το που επιλέξετε το πλήκτρο με το + δημιουργείται μία νέα εγγραφή και η δεξιά στήλη είναι με κενά πεδία.

 2. Στη συνέχεια προσθετουμε τη νέα εξέταση. Συμπληρώνουμε το νέο κωδικό τη περιγραφή, τον τύπο (Μέτρηση ή απεικόνιση) και τη τιμή. Η μονάδα μέτρησης( είναι η ίδια με τη παλιά εξέταση) αν και δεν χρειάζεται εαν την ξέρετε καλό είναι να τη περάσετε. Μόλις ολοκληρώσω τη καταχώριση πατάω "επικύρωση"(Κάτω δεξία) για την αποθήκευση των αλλαγών.

  Όπως παρατηρείτε ενώ η τιμή στη πρώτη στήλη του εγγράφου του ΕΟΠΥΥ είναι 5,22€ έγώ έχω γράψει στο πεδίο "τιμή" 4,18€ διότι όπως έχουμε πει οι τιμές της οδηγίας είναι στο 100% της αξίας ενώ οι κλινικές αποζημιώνονται στο 80%. Με έναν απλό υπολογισμό 5,22€ * 0,8 = 4,179€ στρογγυλοποιώντας στα δύο δεκαδικά ψηφία το τελικό αποτέλεσμα είναι 4,18€. Η συγκεκριμένη εξέταση είναι μέτρηση γιαυτό και υπολογίζουμε επί 0,8 , εάν ήταν απεικονιση θα την υπολογίζαμε επί 0,55.

για να προσθέσω την επόμενη εξέταση επαναλαμβάνω από το βήμα 2. και κάτω για όλες τις εξετάσεις που θέλω να προσθέσω.

Ενημέρωση τιμοκαταλόγου ΕΟΠΥΥ

Για τις εξετάσεις που έχουμε προσθέσει και θέλουμε να τις υποβάλουμε προς τον ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να κάνουμε ακόμη ένα βήμα ώστε να ενημερωθεί και ο τιμοκατάλογος ΕΟΠΥΥ.

Για να ενημερωθεί ο τιμοκατάλογος του ΕΟΠΥΥ αφού τελειώσουμε με τις προσθήκες των νέων εξετάσεων ακολουθούμε τα εξής βήματα:

 • Μενού "Τιμολόγηση Περιστατικού"
 • Από το υπομενού "Παράμετροι Τιμολόγησης" στη λίστα επιλέγουμε "Τιμοκατάλογοι"
 • Στη λίστα που μας εμφανίζεται επιλέγουμε την εγγραφή του ΕΟΠΥΥ και είτε κάνουμε διπλό κλικ στην εγγραφή είτε αφού επιλέξουμε την εγγραφή πατάμε το κουμπί "επεξεργασία" που βρίσκεται στην δεξιά στήλη.

Εφόσον είμαστε στη καρτέλα του ΕΟΠΥΥ ακολουθούμε τη παρακάτω διαδικασία για να ενημερωθεί ο τιμοκατάλογος με τις νέες εξετάσεις που προσθέσαμε:

 • επιλέγουμε το κουμπί "Εισαγωγή Χρεώσεων"
 • στο παράθυρο που μας άνοιξε επιλέγουμε από τη "κατηγορία Χρεώσεις" τις "εξετάσεις"
 • στη συνέχεια τσεκάρουμε το checkbox που αναγράφει "Προς ΕΟΠΥΥ"
 • και πατάμε επικύρωση.

Ο μηχανισμός για να εισάγει τις εξετάσεις στο τιμοκατάλογο θα πρέπει απαραιτήτως να έχουμε συμπληρώσει κατά την δημιουργία των εξετάσεων τα πεδία των εξετάσεων Κωδικός και Τιμή Διαφορετικά δεν θα τα ενημερώσει. Δεδομένου πως στον ΕΟΠΥΥ αποστέλλονται μόνο οι εξετάσεις που έχουν 9ψήφιο κωδικό και τιμή.

Όταν τελειώσει η διαδικασία της εισαγωγής Επικυρώνουμε επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί στο κάτω δεξί μέρος της εφαρμογής.

Ενημέρωση καρτέλας ασθενή

Τελευταίο βήμα είναι η ενημέρωση της ιατρικής καρτέλας του καθε ασθενή με τις νέες, πλέον, εξετάσεις.