Περιοδικές Εργασίες - ΠΟΛ. 1077

Κατάσταση ιατρικών πράξεων (ΠΟΛ.1077)

Σύμφωνα με το άρθρο 3

Υποχρεώσεις των ιδιωτικών θεραπευτηρίων

Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών Κατάσταση με τα ακόλουθα στοιχεία:

 • (α) ΑΦΜ ιατρού που εκτέλεσε την ιατρική πράξη,
 • (β) ένδειξη έμμισθου (1) ή συνεργαζόμενου (2) ιατρού,
 • (γ) ημερομηνία εκτελεσθείσης πράξης,
 • (δ) κωδικό πράξης, σύμφωνα με την Κωδικοποίηση Νόσων – Διαγνώσεων (ICD-10)/ ιατρικών πράξεων.

Εξαιρούνται οι ιατρικές πράξεις που αφορούν αποκλειστικά επισκέψεις για ιατρικές γνωματεύσεις. Την ίδια υποχρέωση έχουν και όλα τα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων πλαστικής χειρουργικής, καθώς και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους ιατρούς που παρέχουν με προσωπική εργασία τις ιατρικές υπηρεσίες και πράξεις τους είτε στις επιχειρήσεις στις οποίες είναι ιδιοκτήτες, είτε στα ιατρεία τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Η συγκεκριμένη εκτύπωση προσφέρεται για τις κλινικές πλην των ψυχιατρικών (ψυχικής Υγείας).

Για την δημιουργία της συγκεκριμένης εκτύπωσης ακολουθούμε τα εξής βήματα.

Μενού Εκτυπώσεις -> Ιατροί ανα Πράξη

Στη φόρμα που μας ανοίγει εμφανίζονται τα φίλτρα

 1. επιλέγουμε διάστημα (ημερομηνίες) π.χ. 01/01/201Χ με 31/12/201Χ
 2. Πεδίο Ιατρός: το συμπληρώνουμε εφόσον θέλουμε να εμφανίσουμε λίστα με τις πράξεις ή τα περιστατικά του συγκεκριμένου ιατρού.
 3. Πεδίο Πράξη: τη συμπληρώνουμε εφόσον θέλουμε να εμφανίσουμε λίστα με τη συγκεκριμένη πράξη
 4. Πεδίο Εξωτερικός(αναφέρεται στους ιατρούς): υπάρχουν 3 επιλογές
  • Αδιάφορο (τους εμφανίζει όλους)
  • Ναι (μόνο εξωτερικούς)
  • Οχι (μόνο εσωτερικούς)
 5. Πεδίο Δεδομένα: Υπάρχουν δύο επιλογές
  • Πράξεις (Εμφανίζει τα περιστατικά που έχει προστεθεί ιατρική πράξη στο γραφείο κίνησης)
  • Περιστατικά (εμφανίζει όλα τα περιστατικά)

   Εαν επιλέξουμε Πράξεις στο εν λόγω πεδίο θα πρέπει στα περιστατικά στη καρτέλα Διαγνώση / ΚΕΝ (Γραφείο Κίνησης) να έχει καταχωρηθεί στις πράξεις η αντίστοιχη πράξη και ο ιατρός αυτής, όπως φαίνεται στη πρακάτω εικόνα.

Στη συνέχεια πατώντας στη καρτέλα δεδομένα εμφανίζονται τα στοιχεία που πληρούν τα κριτήρια της καρτέλας φίλτρα .

ελέγχουμε την λίστα και για την εξαγωγή επιλέγουμε το κουμπί Εξαγωγή σε xls

αποθηκεύουμε το αρχείο στο επιθυμητό σημείο στον υπολογιστή μας. Το συγκεκριμένο αρχείο εμπεριέχει τη πληροφορία που ζητά η Γ.Γ.Π.Σ.

οδηγίες προς τον Λογιστή
Η μορφή του αρχείο όπως αναφέρουμε παραπάνω είναι XLS (Microsoft Excel), για την υποβολή του αρχείου θα πρέπει να γίνει πρώτα μετατροπή σε XML, για την ολοκλήρωση της διαδικασία θα πρέπει να μεταβείτε στο παρακάτω σύνδεσμο και να κατεβάσετε τις αντίστοιχες εφαρμογές από το φάκελο Εργαλεία. http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/DimosiaDioikisi/pfd.html