Γραμματεία ΜΤΝ - ΜΧΑ

Παρακάτω θα σας παρουσιάσουμε τις εργασίες που πρέπει να γίνουν από τη γραμματεία της Μονάδας.

Μενού

Όλες οι καθημέρινες εργασίες πραγματοποιούνται από το μενού "Τεχνητός Νεφρός".

Βασικές λειτουργίες κύριας οθόνης

Επιλέγοντας τη Μονάδα τεχνητού Νεφρού εμφανίζεται η λίστα με τους ασθενείς

Σε όλες τις οθόνες με αντίστοιχες προβολές η λειτουργικότητα είναι ίδια για την εύκολη χρήση από τον χρήστη. Η πρώτη γραμμή της λίστας και εδώ είναι φίλτρο ενώ μεταφέροντας οποιαδήποτε στήλη στη περιοχή ομαδοποίησης, στο επάνω μέρος, μπορείτε να πάρετε άμεσα στατιστικά στοιχεία των ασθενών όπως φαίνεται στη παρακάτω εικόνα. Στο παράδειγμα μας εμφανίζει τους ασθενής που το επίθετο τους αρχίζει από "ΜΠ" και είναι φορέας "ΕΟΠΥΥ".
Η Επιλέγοντας τη κεφαλίδα των πεδιών γίνεται ταξινόμηση αύξουσα ή φθίνουσα των εγγραφών βάση του συγκεκριμέουν πεδίου (στήλη).

Τα στοιχεία που μπορείτε να εμφανίσετε στη λίστα είναι δυναμικά και επιλέγοντας το εικονίδιο με το γρανάζι δίπλα από της κεφαλίδες των στηλών εμφανίζεται πλήθος από τα διαθέσιμα πεδία. Όπως φαίνεται στην εικόνα όσα πεδία είναι τικαρισμένα είναι και αυτά που εμφανίζονται στη λίστα. Για τη προβολή ή απόκρυψη κάποιου πεδίου αρκεί η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αντίστοιχα. Η προβολή δύναται να αποθηκευτεί ώστε κάθε χρήστης να έχει τη πληροφορία που τον ενδιαφέρει.

Στη δεξιά πλευρά της οθόνης υπάρχουν οι διαθέσιμες επιλογές του χρήστη. Απο το συγκεκριμένο σημείο μπορεί ο χρήστης να δημιουργήσει νέα έγγραφή, να επεξεργαστεί μία υπάρχουσα, να διαγράψει, να δημιουργήσει σύνθετα φίλτρα αναζήσης όπως επίσης να εκτυπώση και να δημιουργήσει τις προβολές όπως αναφέραμε παραπάνω.

Νέα νοσηλεία

Στοιχεία εισαγωγής

Πατώντας το πλήκτρο "Νέα Εγγραφή", ξεκινάει η διαδικασία εισαγωγής νέας νοσηλείας στην εφαρμογή. Αλλάζει η φόρμα και περνάει σε κατάσταση εισαγωγής.

Τα πεδία με έντονη γραμματοσειρά (bold) είναι απαραίτητα για τη καταχώρηση της εγγραφής. Τα πεδία με μπλε ετικέτα είναι πεδία που η τιμής τους προέρχεται από μία λίστα επιλογών.
Για να κάνουμε αναζήτηση σε αυτά μπορούμε να γράψουμε τα πρώτα γράμματα της εγγραφής που ψάχνουμε.

Η πρώτη καρτέλα είναι τα στοιχεία του περιστατικού - νοσηλείας. Εδώ εισάγουμε ημερομηνίες εισόδου - εξόδου, τύπο νοσηλείας, θεράπων ιατρό κτλ. Κάνοντας νέα εγγραφή κάποια βασικά πεδία συμπληρώνονται αυτόματα. Η δυνατότητα αλλαγής των προεπιλεγμένων τιμών σαφώς και είναι δυνατή.

Εισαγωγή στοιχείων

Στο επάνω μέρος της φόρμας καταχωρούμε τα στοιχεία του περιστατικού.

Εισαγωγή πλάνου συνεδριών. Ημέρες τις εβδομάδας στις οποίες ο ασθενής θα πραγματοποιεί αιμοκαθάρσεις

Επιλογή τύπου αιμοκάθαρσης.

Στη συνέχεια επιλέγουμε τον θεράποντα Ιατρό. Θυμίζουμε ότι το πεδίο Θεράπων ιατρός είναι με μπλε ετικέτα οπότε οι τιμές προέρχονται από πίνακα, πληκτρολογόντας τα πρώτα γράμματα του ιατρού εμφανίζονται στη λίστα οι διαθέσιμοι ιατροί που το ονομά τους εμπεριέχει τα στοιχεία αναζήτησης. Εαν δεν υπάρχει ο ιατροός που αναζητούμε τότε θα πρέπει να τον καταχωρήσουμε στη λίστα με τους θεράποντες ιατρούς.

Παρακάτω προσθέτουμε τη διάγνωση του ασθενή.

Η διάγνωση (ICD) μπορεί να αναζητηθεί είτε με το κωδικό είτε με τη περιγραφή.

Αναζήτηση ασθενή

Όταν κάνουμε νέα νοσηλεία, ανεξάρτητα αν είναι νέος ο ασθενής ή επανεισαγωγή, η πιο ασφαλής κίνηση είναι να κάνουμε πρώτα αναζήτηση αν υπάρχει η καρτέλα του ασθενή, τα δημογραφικά στοιχεία του, περασμένη ήδη στην εφαρμογή. Αυτό το πετυχαίνουμε πληκτρολογώντας τα πρώτα 3-4 γράμματα του ονοματεπώνυμού του ασθενή στο πεδίο «Ονοματεπώνυμο» στην καρτέλα «Στοιχεία Ασθενή» και έπειτα πατάμε Enter ή το πλήκτρο με τις τρεις τελείες. Θα εμφανιστεί ένας διάλογος επιλογής στοιχείων ασθενή σύμφωνα με τα γράμματα που έχουμε εισάγει. Αν δούμε τον ασθενή που επιθυμούμε, τον επιλέγουμε είτε με διπλό κλικ του ποντικιού είτε με επιλογή και πιέζοντας το πλήκτρο «Επιλογή». Με το πλήκτρο «Ακύρωση» κλείνουμε τη φόρμα επιλογής ασθενή. Με την "επικύρωση", τα στοιχεία του ασθενή "έρχονται" στη φόρμα του περιστατικού. Αν δεν υπάρχει ο ασθενής στη λίστα, τότε πατώντας το πλήκτρο "Νέος Ασθενής", ανοίγει η φόρμα των ασθενών και ξεκινάμε τη διαδικασία εισαγωγής των στοιχείων του ασθενή. Για τα στοιχεία του ασθενή ισχύει ότι και για τα στοιχεία του περιστατικού. Τα πεδία με έντονη μπλε ή μαύρη ετικέτα είναι τα απαραίτητα, ενώ τα μπλε είναι λίστες επιλογών. Συμπληρώνουμε τα δημογραφικά και αφού τελειώσουμε βάζουμε και τα στοιχεία των ασφαλιστικών φορέων.

Ασφαλιστικοί Φορείς

Σε αυτή τη καρτέλα εμφανίζονται οι ασφαλιστικοί φορείς που εμπλέκονται στο περιστατικό. Απο προεπιλογή μας φέρνει τον κύριο φορέα από τα στοιχεία του ασθενή. Σας δίνετε η δυνατότητα να πραγματοποιήσετε αλλαγή στο φορέα και από αυτή την φόρμα.

Καρτέλα Στατιστικά

Στην προβολή αυτή μπορείτε να έχετε εικόνα αναλωσίμων που χρησημοποίησε ο ασθενής κατά τις αιμοκαθάρσεις (πλήθος αναλώσιμων ανα ημέρα).

Πλάνο Αναλωσίμων

Στο πλάνο αναλωσίμων καταχωρούμε τα αναλώσιμα που χρησιμοποιεί ο ασθενής κατά την αιμοκάθαρση. Κάνοντας αυτην την ενέργια κάθε φορά που θα δημιουργείτε μία συνεδρία αιμοκάθαρσης τα αναλώσιμα αυτά θα χρεώνονται αυτόματα στον ασθενή. Επιλέγεται το + και ανοίγει η φόρμα με τα διαθέσιμα αναλώσιμα όπου στην δεξιά στήλη προσθέτετε την ποσότητα που θα αναλώνεται ανά συνεδρία. στη συνέχεια "Επικυρώνετε" για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Καρτέλα Συνεδρίες

Στη συγκεκριμένη οθόνη μπορούμε να δούμε ανα συνεδρία όλες τις πληροφορίες που θέλουμε. Η Οθόνη χωρίζεται σε δύο τμήματα. Μία στήλη αριστερά όπου εμφανίζονται οι ημερομηνίες αιμοκάθαρσης ενώ η δεύτερη της πληροφορίες των αιμοκαθάρσεων. Κάνοντας κλικ στο αριστερό παράθυρο σε οποιαδήποτε ημερομηνία εμφανίζονται αντίστοιχα η λεπτομέρειες στις καρτέλες δεξιά. Για κάθε αιμοκάθαρση υπάρχουν οι εξής πληροφορίες

Στοιχεία

Εδώ υπάρχουν γενικές πληροφορίες σχετικά με την αιμοκάθαρση, όπως ημερομηνία, ώρα έναρξη, θάλαμο ή δωμάτιο, αρ. εισιτηρίου και εξιτηρίου κλπ.

Αναλώσιμα

Ποια αναλώσιμα χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη αιμοκάθαρση.

Εξετάσεις

Τυχόν εξετάσεις που έχουν καταχωρηθεί σχετικά με τη συγκεκριμένη αιμοκάθαρση.

Θερμομετρικό διάγραμμα

Μετρήσης που έχουν πραγματοποιηθεί την ημέρα αιμοκάθαρσης και επιθυμεί η Μονάδα να της καταχωρίση γίνονται σε αυτή την καρτέλα.