Συνοδευτικές καταστάσεις

Συνοδευτικές Καταστάσεις

Για την έκδοση των απαραίτητων εντύπων

Μενού Υποβολές -> Συνοδευτικές ΕΟΠΥΥ -> Αιμοκάθαρση

Επιλέγοντας μία από τις διαθέσιμες εκτυπώσεις σας ανοίγει η φόρμα με τα φίλτρα της προβολής.

Επιλέγετε περίοδο, έτος, Ασφαλιστκό φορέα καθώς και τύπο φόρμας για να προβάλετε μόνο τους ασθενείς που πληρούν τις συγκεκριμένες συνθήκες. στη περίπτωση που έχετε αρκετούς ασθενής και επιθυμείτε να προβάλετε την προεπισκόπηση μόνο για συγκεκριμένο ασθενή αρκεί να το προσθέσετε στο τελευταίο πεδίο φίλτρων.

Προεπισκόπησης της εκτύπωσης σύμφωνα με τα φίλτρα που έχετε επιλέξει. Η συγκεκριμένη προβολή μπορεί να εκτυπωθεί ή/και εξαχθεί σε όλες τις γνωστές μορφές αρχείων όπως(.pdf, doc κλπ). Υπάρχει η δυνατότητα να επεξεργαστείτε την εκτύπωση εφόσον την εξάγετε σε μορφή τύπου doc (κειμενογράφου).

Συγκεντρωτικές καταστάσεις

Για την έκδοση των συγκεντρωτικών καταστάσεων (αναλωσίμων) θα πρέπει να προβείτε στις επιπλέον κινήσεις.

Εκτέλεση Διαδικασίας

Μενού Υποβολές -> Επισκόπηση και Εξαγωγή HL7 -> Μονάδες Τεχνητού Νεφρού. Στην οθόνη που ανοίγει συμπληρώνουμε τα απαραίτητα στοιχεία και πατάμε το κουμπί "Εκτέλεση", όπως φαίνεται στη παρακάτω εικόνα. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την εμφάνιση του αντίστοιχου ενημερωτικού παράθυρου ελέγχου.

Στη συνέχεια για την έκδοση των συγκεντρωτικών καταστάσεων ακολουθείτε τα βήματα όπως αναλύονται στην αρχή της συγκεκριμένης σελίδας του οδηγού (συνοδευτικές καταστάσεις).