Συνοπτικό Πλάνο Αιμοκάθαρσης

Εργασία με το Συνοπτικό Πλάνο

Άλλη μία λειτουργία για τη καθημερινή εργασία της γραμματείας - υποδοχής της Μονάδας μπορεί να γίνει από το δευτερεύον μενού "Συνοπτικό Πλάνο Αιμοκάθαρσης".

Η διαδικασία που ακολουθείτε εδώ είναι απλή και δεν χρειάζεται από το χρήστη πολύπλοκες εργασίες κατά τη διάρκεια εισόδου και εξόδου των ασθενών. Στο συγκεκριμένο πλάνο εμφανίζονται οι ασθενής που περιμένει η μονάδα. Με την είσοδο του ασθενή στο θάλαμο επιλέγουμε στην στήλη "Έναρξη" το πεδίο όχι το οποίο με το πάτημα του αριστερου κλικ γίνεται πλήκτρο και επικυρώνετε την είσοδο του ασθενή. Κατά την έξοδο του ασθενή κάνετε το ίδιο ακριβώς στο δίπλα πεδίο με την ονομασία "Λήξη". και στις δύο περιπτώσεις το λογισμικό Medicalinfo ενημερώνει τις λετπομέρειες της συνεδρίας με τα αναλώσιμα και όλα τα σχετικά στοιχεία που χρειάζεστε χωρίς να χρειάζεται να κάνετε καμία επιπρόσθετη εργασία.

Βήμα 1ο. Επιλογή ασθενή και κλικ στο πεδίο έναρξη. Βήμα 2ο. Επιλογή σε ποιο θάλαμο γίνεται η εισαγωγή.

Για την εισαγωγή ασθενή εκτός πλάνου υπάρχει πλήκτρο για την άμεση καταχώριση.

Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας επιτυγχάνεται για τις καθημερινές σας εργασίας μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου.