Συνοδευτικές καταστάσεις

Ατομικές Ημερήσιες Συνταγές (Αναλυτική)

Αφορά την υποβολή μηνός Ιουλίου 2016. Η έκδοση που περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη εκτύπωση είναι η 2.6.2.23 (03/08/2016)

Η συγκεκριμένη εκτύπωση προσφέρεται για τις κλινικές που απαιτείτε να αποστέλλουν προς τον ΕΟΠΥΥ της ημερήσιες ατομικές συνταγές. Με τη συγκεκριμένη εκτύπωση επιτυγχάνετε μικρότερο όγκο εκτυπώσεων και αυτό γιατί σε μία σελίδα δύναται να τυπωθούν περισσότερες από μία ημέρες με διακριτό βέβαια τρόπο. Για την δημιουργία της συγκεκριμένης εκτύπωσης ακολουθούμε τα εξής βήματα.

Μενού υποβολές - Καταστάσεις --> Συνοδευτικές ΕΟΠΥΥ --> Ατομικές Συνταγές Φαρμάκων (Αναλυτική)

Στη φόρμα που μας ανοίγει αφού επιλέξουμε το διάστημα που μας ενδιαφέρει στη συνέχεια απο το πεδίο Τύπος Φόρμας επιλέγουμε Ανα Ασθενή - Ανάλυση Ημέρας Στη συνέχεια πατώντας στη καρτέλα προεπισκόπηση εμφανίζονται τα στοιχεία προς εκτύπωση.