Εξαγωγή αρχείου HOSP1.txt (HL7)

Παρακάτω θα σας παρουσιάσουμε τα βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε να υποβάλλεται τους λογαριασμούς. Διαδικασία εξαγωγής αρχείου HL7 Μενού: Υποβολές - Καταστάσεις —> Επισκόπηση και εξαγωγή HL7 —> κλινικές

Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη, Πρώτη κίνηση που κάνουμε είναι στη φόρμα που μας εμφανίζεται να επιλέξουμε τη περίοδο που θέλουμε να υποβάλλουμε (μήνας, έτος) και στη συνέχεια να επιλέξουμε το κουμπί με τα δύο βελάκια (Εκτέλεση). Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας θα σας εμφανίσει μήνυμα.

Το πεδίο Ελεγκτής Ιατρός συμπληρώνεται μόνο στη περίπτωση που χορηγούμε φάρμακα.

Στη συνέχεια επιλέγουμε το πλήκτρο «Δημιουργία Παραστατικού» ώστε να μας εμφανίσει το παρατατικό με τις αξίες. Επικυρώνουμε το παραστατικό και προχωράμε στο επόμενο βήμα που είναι η εξαγωγή του αρχείου με τη κωδικοποίηση HL7.

Στήν έκδοση 2.6.1.1 (Φεβρουαρίου 2016) έχει προστεθεί και πεδίο που εμφανίζει την αξία του μηνιαίου rebate.

Για να εξάγουμε το αρχείο HL7 επιλέγουμε τη καρτέλα «Δεδομένα» στα αριστερά της φόρμας και μας εμφανίζονται τα περιστατικά που συμμετέχουν στον προς υποβολή μήνα. Από αυτό το σημείο μπορούμε να κάνουμε και ένα γρήγορο έλεγχο των περιστατικών. Στη συνέχεια και εφόσον είναι τα δεδομένα σωστά επιλέγουμε το πλήκτρο «Εξαγωγή» στην ακριβώς επάνω μπάρα. Όταν πατηθεί το πλήκτρο «εξαγωγή» εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου όπου μας ζητά το σημείο που θα γίνει η αποθήκευση του αρχείου. Για λόγους ευκολίας και αποφυγής λαθών συνιστούμε η αποθήκευση να γίνεται πάντα στην Επιφάνεια εργασίας.

Σημείωση: Εφόσον επιθυμείτε να τηρείτε τα αρχεία σε ξεχωριστό φάκελο για το αρχείο σας θα πρέπει να γίνει αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ανεβάσματος (upload) στη σελίδα του ΕΟΠΥΥ.

Εφόσον όλα έγιναν σωστά το λογισμικό θα σας εμφανίσει το παρακάτω παράθυρο. Το αρχείο πλέον βρίσκεται στην Επιφάνεια εργασίας με την ονομασία “HOSP1.txt”