Συγκεντρωτική κατάσταση ΕΟΠΥΥ

Υπενθυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη συγκεντρωτική κατάσταση δεν απαιτείτε πλεόν (κατόπιν ανακοίνωσης του ΕΟΠΥΥ) για τις μηνιαίες καταστάσεις του Ιουλίου 2016 και έπειτα.

Για τη δημιουργία των έντυπων καταστάσεων ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: Στο μενού «Υποβολές - Καταστάσεις» —> ΕΟΠΥΥ ΚΕΝ Μας εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα. Εδώ ομοίως με την υποβολή του HL7 επιλέγουμε περίοδο καθώς επίσης και αν η εκτύπωση αφορά τα περιστατικά εντός ΚΕΝ ή εκτός ΚΕΝ. Συνεχίζουμε με τη καρτέλα προεπισκόπηση όπου μας εμφανίζει τη συγκεντρωτική κατάσταση πριν τη τυπώσουμε. Για την εκτύπωση της κατάσταση επιλέγουμε το πλήκτρο με το εικονίδιο του εκτυπωτή (πρώτο αριστερά ) στη μπάρα εργαλείων στο επάνω μέρος της κατάστασης. Υπάρχει και η δυνατότητα εξαγωγής σε μορφή PDF ή μορφή εμπλουτισμένου κειμένου RTF.