Υποβολή Ευρωπαίων ασφαλισμένων *ΝΕΟ*

Παρακάτω θα σας παρουσιάσουμε τα βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε να υποβάλλεται τους λογαριασμούς για τους Ευρωπαίους ασφαλισμένους. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ από 01/01/2017 οι Ευρωπαίοι ασφαλισμένοι θα υποβάλλονται ξεχωριστά από τους Έλληνες.

Αρχική Παραμετροποίηση

Πριν την διαδικασία υποβολής του αρχείου θα πρέπει να προβούμε σε κάποιες αρχικές ρυθμίσεις του λογισμικού. Αυτές οι ενέργειες που παρουσιάζουμε εδώ γίνονται κατά την αρχική παραμετροποίηση και δεν υπάρχει ανάγκη να επαναληφθεί αυτή η διαδικασία.

Ενημέρωση Στοιχείων κλινικής

Πρώτη κίνηση που πρέπει να γίνει είναι η προσθήκη του αριθμού σύμβασης Ευρωπαίων ασφαλισμένων στα στοιχεία κλινικής (κάτω δεξιά στο υπογραμμισμένο με κόκκινη γραμμή πεδίο). Μενού Κλινική -> Στοιχεία Κλινικής -> (tab) Στοιχεία Κλινικής.

Τον αριθμός σύμβασης μπορείτε να το βρείτε στο ΔΑΠΥ κλειστής περίθαλψης, στο αριστερό μενού Συμβάσεις κάνοντας κλικ σας εμφανίζει μία οθόνη με τις ενεργές συμβάσεις που έχει η κλινική με τον ΕΟΠΥΥ, στα αριστερά κάθε σύμβασης αναφέρει έναν αριθμό, αυτόν πρέπει να χρησιμοποιήσετε.

Ρυθμίσεις Κλινικής

Στο ίδιο βασικό μενού (Κλινική) -> Ρυθμίσεις -> (tab) Οικονομικός Φάκελος, θα πρέπει να επιλέξουμε ποιους υπολογισμούς χρεώσεων (Φάρμακα, αναλώσιμα, εξετάσεις, θεραπείες) υποβάλλουμε στον ΕΟΠΥΥ. Δηλαδή εάν δεν επιθυμούμε να εκτελούμε εξετάσεις, θα πρέπει να ξε τσεκάρουμε το checkbox εξετάσεις, για κάθε αλλαγή που κάνετε για να αποθηκευτεί θα πρέπει να επιλέξετε το κουμπί καταχώρηση κάτω δεξιά στο παράθυρο. Η αρχική ρύθμιση είναι όλα επιλεγμένα.

Τιμοκατάλογοι

Εάν έχετε αλλάξει τις τιμές των χρεώσεων στο τιμοκατάλογο του ΕΟΠΥΥ και έχετε εισάγει τις τιμές του ΦΕΚ ή οποιαδήποτε άλλη τιμή διαφορετική από αυτή του ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να κάνετε τις παρακάτω ενέργειες ώστε να ενημερωθεί σωστά το αρχείο χρεώσεων σε εξετάσεις και θεραπείες. Μενού "Τιμολόγηση Περιστατικού" -> Χρεώσεις Στα δεξιά επιλέγουμε το Ενέργειες -> Ενημέρωση Τιμών -> Εξετάσεων μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επαναλαμβάνουμε αλλά αυτή τη φορά για τις Θεραπείες Στη συνέχεια επικυρώνουμε

Για την ολοκλήρωση της αρχικοποίησης της διαδικασίας θα πρέπει να μεταβείτε στο μενού "Τιμολόγηση Περιστατικού" -> Παράμετροι Τιμολόγησης -> Τιμοκατάλογοι Στη λίστα που εμφανίζεται επιλέγουμε την εγγραφή του ΕΟΠΥΥ (διπλό κλικ). Στην φόρμα που μας ανοίγει θα πρέπει να κάνουμε τα εξής βήματα:

 1. Επιλέγουμε το πλήκτρο Εισαγωγή Χρεώσεων
 2. Στη Κατηγορία Χρέωση επιλέγουμε Εξετάσεις
 3. επιλέγουμε το checkbox ΕΟΠΥΥ (με την επιλογή του συγκεκριμένου checkbox ο μηχανισμός θα φέρει όλες τις εξετάσεις που έχουν 9ψήφιο κωδικό και αξία μεγαλύτερη του μηδενός (>0).
 4. Πατάμε Επικύρωση

με την επικύρωση μας εμφανίζει όλες τις εξετάσεις που με 9ψήφιο και αξία μεγαλύτερη του μηδενός.

Κάνουμε το ίδιο και για τις θεραπείες

 1. Επιλέγουμε το πλήκτρο Εισαγωγή Χρεώσεων
 2. Στη Κατηγορία Χρέωση επιλέγουμε Θεραπείες
 3. επιλέγουμε το checkbox ΕΟΠΥΥ (με την επιλογή του συγκεκριμένου checkbox ο μηχανισμός θα φέρει όλες τις θεραπείες που έχουν 9ψήφιο κωδικό και αξία μεγαλύτερη του μηδενός (>0).
 4. Πατάμε Επικύρωση με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας θα πρέπει να βλέπετε τις χρεώσεις που έχουν εισαχθεί επικυρώνουμε για να αποθηκευτούν τα δεδομένα.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ρύθμισης των παραμέτρων για τους Ευρωπαίους ασφαλισμένους.

Εργασία στο γραφείο κίνησης

Στο γραφείο κίνησης στο (tab) Ασφαλιστικοί Φορείς έχει προστεθεί το πεδίο Ασφαλιστικός φορέας EU

Για τη καταχώρηση Ευρωπαίου ασφαλισμένου θα πρέπει να προσθέσετε στο πεδίο Τύπος Φορέα τη τιμή "ΦΟΡΕΑΣ ΕΕ" στη συνέχεια να επιλέξετε στο πεδίο Έντυπο το ανάλογο έντυπο που συνοδεύει τον ασθενή. Εάν το έντυπο είναι "Κάρτα Φορέα ΕΕ" τότε ενεργοποιείται και το πεδίο Ασφαλιστικός Φορέας EU. Στο πεδίο Ασφαλιστικός Φορέας EU έχουν προστεθεί όλοι οι Ασφαλιστικοί φορείς ΕΕ που είναι συμβεβλημένος ο ΕΟΠΥΥ και μπορείτε να τον αναζητήσετε με βάση το κωδικό.

Πλέον όταν ο ασθενής είναι κάτοχος κάρτας Ευρωπαϊκής ασφάλισης (ΕΚΑΑ), στο πεδίο Τύπος Φορέα επιλέγουμε απαραιτήτως ΦΟΡΕΑΣ ΕΕ. και όχι φορείς που είχατε δημιουργήσει στο παρελθόν. Όπως διαπιστώνετε και στο παράδειγμά μας εκτός από το φορέα ΕΕ υπάρχουν και επιλογές όπως Φορέας Σουηδίας, Φορέας Ελβετίας κλπ. αυτοί δεν θα πρέπει να επιλέγονται από εδώ και στο εξής.
Εαν είναι Ευρωπαίος ασφαλισμένος με ΑΜΚΑ και βιβλιάριο τοτε στο τύπο φορέα επιλέουμε ΙΚΑ.

-

Αν θέλετε να έχετε πρόσβαση στο αρχείο με τους ασφαλιστικούς φορείς ώστε να αναζητήσετε με διαφορετικό κριτήριο πέραν του κωδικού θα πρέπει να πλοηγηθείτε στο μενού Συνεργάτες -> Ασφαλιστικοί Φορείς. θα σας ανοίξει ο πίνακας με τις εγγραφές. Η πρώτη γραμμή, όπως και σε κάθε αντίστοιχη προβολή, είναι φίλτρο. Εάν στη στήλη Χώρα προσθέσουμε DE, θα εμφανιστούν όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς της Γερμανίας (DE).

Εξαγωγή αρχείου HL7

Η διαδικασία αυτή είναι ίδια με αυτή των Ελλήνων ασφαλισμένων.

Μενού -> "Υποβολές" -> Επισκόπηση και Εξαγωγή HL7 -> Κλινικές. Στη φόρμα έχει προστεθεί το πεδίο Αφορά Ασθενείς

Τα υπόλοιπα στοιχεία παραμένουν ως έχουν. Το ίδιο και η διαδικασία εξαγωγής του αρχείου. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα εξής:

 1. Επιλογή περιόδου υποβολής
 2. Ποιους ασθενείς αφορά - επιλέγουμε "Ευρωπαίοι Ασφαλισμένοι με ΕΚΑΑ, ΠΠΑ, ή βιβλιάριο ΙΚΑ"
 3. Ημερομηνία και σειρά του παραστατικού
 4. Επιλέγουμε το κουμπί "Εκτέλεση", αναμένουμε να εμφανιστεί το μήνυμα ολοκλήρωσης της εκτέλεσης.
 5. Επιλέγουμε το πλήκτρο "Δημιουργία Παραστατικού"
 6. Αποθηκεύουμε το παραστατικό
 7. Στο αριστερό μέρος επιλέγουμε το tab "Δεδομένα"
 8. Επιλέγουμε το κουμπί "Εξαγωγή"
 9. Αποθηκεύουμε το αρχείο Hosp1.txt στον επιθυμητό φάκελο

Το αρχείο που θα παραχθεί θα περιλαμβάνει τους ασθενείς που έχετε επιλέξει στο 2ο βήμα. Αν επιλέξατε "Έλληνες ασφαλισμένοι με ΑΜΚΑ" το αρχείο θα περιλαμβάνει τους Έλληνες ασφαλισμένους.

Εκτυπώσεις ΕΟΠΥΥ

Σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ, την υποβολή Ευρωπαίων θα την συνοδεύουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εκτυπώσεις όπως αυτή των Ελλήνων ασφαλισμένων. Σε όλες τις εκτυπώσεις έχει προστεθεί το πεδίο Τύπος Ασφάλισης με επιλογές "όλοι", "Έλληνες ασφαλισμένοι με ΑΜΚΑ", "Ευρωπαίοι Ασφαλισμένοι με ΕΚΑΑ, ΠΠΑ, ή βιβλιάριο ΙΚΑ"

--